Betingelser

Generelt

Når du indgår en aftale med os, skal du samtidig acceptere vores handelsbetingelser.
Vi forbeholder os retten til at ændre betingelserne uden varsel.


Ydelse

Alle kunder får adgang til det samme kernesystem, hvorfor ændringer i forbindelse med versionsskift vil træde i kraft for alle kunder. Vi tilstræber, at ændringer og tilretninger ikke forårsager driftforstyrrelser, men der vil kunne opleves mindre udfald som følge af service, vedligeholdelse og opgradering. Dette vil vi dog så vidt muligt udføre uden for normal åbningstid og på hensigtsmæssige tidspunkter.
Der ydes ingen garanti for oppetid og svartider.


Abonnement og betaling

Alle produkter opfattes som fortløbende abonnementsydelser med en abonnementsperiode på 3 måneder, som afregnes forud. Ved for sen betaling af faktura pålægges et gebyr på 100,00 kr. Vi forbeholder os retten til at lukke for kundens produkt ved forsinket og manglende betaling. Vi forbeholder os endvidere retten til, med mindst 60 dages varsel, at prisregulere vores produkter.


Opsigelse

Såfremt kunden ønsker at opsige aftalen, skal opsigelsen foretages skriftligt pr. mail til info@booktid.nu eller pr. brev senest 10 arbejdsdage før abonnementsperiodens udløb. Der er ingen returret og der refunderes ikke penge for betalte abonnementer.


Ansvarsbegræsning

BookTid.nu og personerne bag systemet kan ikke gøres erstatningsansvarlige på nogen måde. Vi fralægger os derved ethvert ansvar for skader eller tab der, direkte eller indirekte, er pådraget på grund af systemet.


Privatlivspolitik

Vi forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Vi vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredjepart, med mindre det er nødvendigt for at udføre en betalingstransaktion. Vi vil ikke videregive navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller andre personlige data til nogen tredjepart.